Reuniones ordinària dilluns 25 d'octubre de 2021

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosNo hay ninguna coincidencia para su busqueda

Autoritzar, disposar l'aportació anual corresponent a les assignacions als grups municipals corporatius. GALC2021000009
Aprovar la justificació presentada pel grup municipal Som Poble - ERC -AM del Vendrell i lliurament d'una nova aportació GALC2021000010
Aprovar les justificacions presentades pel grup municipal Junts pel Vendrell i lliurament d'una nova aportació GALC2021000011