Reuniones Extraordinària dimarts 23 de juny de 2020

Durada: 00:16:52
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos1 Proposta per requerir a la mercantil Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL que aporti les pòlisses corresponents a l'assegurança desenal, perquè efectuï les reparacions i les actuacions de manteniment assenyalades en l'informe del responsable tècnic i perquè presenti un programa de manteniment de l'edifici de l'escola de música i les seves sales d'audicions.GJUC2020000017
  00:00:00 17 Intervencions