Sessió plenària ordinària dilluns 27 de novembre de 2023

Durada: 05:15:41
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 5 Intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior CIST2023000092
  00:12:03 1 Intervenció
2 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de 23 i 30 d'octubre i de 6 de novembre de 2023 CIST2023000089
  00:12:10 1 Intervenció
3 Donar compte de la relació de Decrets del 2570/2023 al 2976/2023 CIST2023000090
  00:12:17 1 Intervenció
4.1 Aprovació provisional de les ordenances fiscals número 9, 10 i 36. GGTR2023002421
  00:12:31 28 Intervencions
5 Desestimació de les al·legacions presentades contra les ordenances fiscals objecte
  00:56:45 13 Intervencions
6 Aprovació de la 3a pròrroga del contracte de gestió de residus ECOBP GRES2023000070
  01:15:08 9 Intervencions
7 Aprovació del conveni descriptiu de les condicions jurídiques, tècniques i econòmiques, per a l'exercici de la competència municipal delegada en la comarca, del servei de tractament dels residus dela deixalleria GRES2023000072
  01:23:56 1 Intervenció
8 Aprovar el Conveni descriptiu de les condicions jurídiques, tècniques i econòmiques, per a l'exercici de la competència municipal delegada en la comarca, del Servei de recollida i transport de residus municipals. GRES2023000073
  01:24:12 Sense intervencions
9 Aprovació del conveni descriptiu de les condicions jurídiques, tècniques i econòmiques, per a l'exercici de la competència municipal delegada en la comarca, dels serveis de triatge, tractament, valorització, deposició o eliminació de la fracció resta, vegetal (poda) i orgànica dels residus municipals GRES2023000074
  01:24:14 10 Intervencions
10 Autorització d'una compatibilitat a nom de la senyora LBS. GPER2023000637
  01:40:54 1 Intervenció
11 Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal Som Poble - ERC - AM per a l millora de l'espai públic, els serveis i el govern dels nuclis marítims de Sant Salvador Coma-ruga i El Francàs. CIST2023000081
  01:41:46 25 Intervencions
12 Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal de Primer El Vendrell per demanar el compliment de la llei de transparència per part de les seves empreses municipals amb participació pública. CIST2023000088 ( Cal votar la urgència)
  02:15:10 8 Intervencions
13 Proposta de resolució grups municipals fem vendrell i de primer el vendrell per la
  02:29:09 6 Intervencions
14 Proposta de resolució dels grups municipals fem vendrell i de primer el vendrell per la petició urgent de col·laboració d'administracions externes a l'ajuntament del vendrell e matèria de serveis socials. CIST2023000087
  02:47:46 7 Intervencions
15 Moció del Grup Municipal Socialista del Vendrell amb motiu del 25 de novembre. Di
  02:54:39 7 Intervencions
16 Moció presentada pel grup municipal del PSC sobre el finançament dels Ens local CIST2023000085
  03:21:18 8 Intervencions
17 Moció de l'equip de govern sobre el dia internacional de les persones amb discapacit
  03:32:21 15 Intervencions
18 Moció presentada pel Grup Municipal Som Poble - ERC - AM per instar a le administracions competents a aturar els projectes de línies de molta alta tensió (MAT previstes a Catalunya CIST2023000082
  03:50:53 9 Intervencions
19 Moció del grup municipal de VOX per prevenir i combatre el bullying al Vendrel CIST2023000091
  03:59:40 16 Intervencions
20 Moció del grup en Comú Podem a l'ajuntament del Vendrell per la defensa i segureta
  04:22:42 9 Intervencions
21 Precs i preguntes.
  04:30:26 16 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  05:15:42 Sense intervencions