Sessió plenària Extraordinària dilluns 23 d'octubre de 2023

Durada: 00:05:44
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Declaració de Culturals d'Interès Local, els immobles inclosos al registre de la Fundació Docomomo. GURB2023000650
  00:00:50 14 Intervencions
2 Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana número
  00:15:20 4 Intervencions