Sessió plenària ordinària dilluns 25 de setembre de 2023

Durada: 05:11:36
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 10 Intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior CIST2023000064
  00:10:27 10 Intervencions
2 Donar compte dels decrets d'Alcaldia del 1737/2023 al 2100/2023 CIST2023000065
  00:13:07 2 Intervencions
3 Aprovació provisional les ordenances fiscals reguladores número 2, 6 i 12. GGTR2023001906
  00:13:16 30 Intervencions
4 Requeriment a la mercantil Escola de Música ,i Auditori Plaça Tívoli SL perquè adopti les mesures de manera immediata iperquè efectuï les actuacions de manteniment de l'immoble en compliment de les obligacions derivades del contracte d'arrendament de 16 de desembre de 2009. GJUV2023000018
  01:06:41 11 Intervencions
5 Adhesió al pacte d'alcaldies per l'energia i el clima GSER2023000054
  01:11:22 11 Intervencions
6 Atorgament de la medalla de bronce al mèrit policial a l'agent de la policia local del Vendrell 1123.GORG2023000041
  01:18:18 6 Intervencions
7 Aprovació del Compte General 2022
  01:21:37 15 Intervencions
7BIS Proposta de resolució presentada pels Grups Municipals Som Poble - Esquerra El Vendrell -AM, En Comú Podem - Plataforma Sumem Platges - Confluència i Fem Vendrell sobre la millora de la infraestructura de parades de les línies de transport escolar municipal CIST2023000062
  01:36:32 14 Intervencions
8 Proposta de resolució presentada per Som Poble-ERC-AM per la creació del Consell Municipal de l'Aigua del Vendrell, i reorientar la gestió de l'aigua vers l'estalvi i l'eficiència seguint els criteris i propostes del Pla de Conservació de l'Aigua CIST2023000061
  01:46:50 31 Intervencions
9 Proposta de resolució presentada pel grup Municipal En Comú Podem en suport a les dones al món de l'esport i en rebuig a les actituts masclistes i sexistes. CIST2023000060
  02:21:06 32 Intervencions
10 Proposta de resolució presentada per Primer El Vendrell sobres el codi de conducta i l'l'aplicació de la llei de2/2023 de proteccció a les persones que informen sobre infraccions normatives CIST2023000057
  02:21:43 10 Intervencions
11 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell per la creació d'una ordenança sobre la regulació dels HUTS (Habitatges d'ús turístic) CIST2023000058
  02:33:30 13 Intervencions
12 Proposta de resolució presentada per Primer El Vendrell i Fem Vendrell per que tots els grups Municipals estiguin representats en el Consell d'Administració d'Aigües de Vendrelli en totes les Comissions sobre ordenances i reglaments. CIST2023000059
  03:12:05 40 Intervencions
13 Moció presentada pel grup municipal de Fem Vendrell sobre la igualtat i en contra de la violència de gènere CIST2023000063
  03:38:08 19 Intervencions
14 Precs i preguntes.
  04:11:52 30 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  05:11:36 Sense intervencions