Sessió plenària Extraordinària i urgent divendres 7 de juliol de 2023

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosNo hay ninguna coincidencia para su busqueda

Ratificació, si escau, la urgència de la sessió
Aprovar inicialment el Pla de prevenció d'incendis forestals del Vendrell. GMED2023000110