Sessió plenària Extraordinària divendres 7 de juliol de 2023

Durada: 02:02:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
7 Donar compte al Ple del decret núm. 1229/2023, de 21 de juny, pel qual es resol delegar la facultat de resoldre diferents sol·licituds i expedients al regidor de Serveis Bàsics. CIST2023000045
  00:02:30 Sense intervencions
5 Donar compte al Ple del decret núm. 1274/2023, de 27 de juny, pel qual es nomenen els membres de cadascuna de les Comissions Informatives. CIST2023000043
  00:02:30 Sense intervencions
6 Donar compte al Ple del decret núm. 1281/2023, de data 27 de juny, pel qual s'esmena el nomenament dels Tinents d'Alcalde. CIST2023000044
  00:02:36 Sense intervencions
8 Designació dels representants a cadascun dels diferents Organismes. GORG2023000024
  00:03:07 1 Intervenció
9 Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 02P/2023 GCOM2023000066
  00:03:37 25 Intervencions
10 Aprovació i abonament de l´expedient de reconeixement de crèdit 2023/1 de l´Ajuntament del Vendrell. GCOM2023000270
  00:37:34 24 Intervencions
11 Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal número 55, per regular l'ús d'estació de servei. GURB2022000919
  01:03:05 19 Intervencions
12 Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Parcial Les Madrigueres, que té per objecte eliminar l'ús d'estació de servei a la clau TLM de l'àmbit del sector Les Madrigueres. GURB2022001127
  01:17:54 8 Intervencions
13 Aprovar donar el nom de Joaquin Seijo Alzaga a les pistes d'atletisme del Vendrell GCUL2023000222
  01:20:56 23 Intervencions
14 Aprovar el conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Vendrell regulador de la cessió d'ús dels espasi del viver d'empreses l'Eina. GPAT2022000010
  01:45:24 11 Intervencions
15 Aprovació de les festes locals per a l'exercici 2024. GPER2023000441
  01:53:02 6 Intervencions
16 Modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025. GSEC2023000001
  01:58:10 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:02:56 Sense intervencions