Sessió plenària Extraordinària divendres 23 de juny de 2023

Durada: 00:39:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Designació dels membres de les meses electorals per a les pròximes Eleccions a Corts Generals, del dia 23 de juliol de 2023. GHAB2023000869
  00:08:13 1 Intervenció
2 Donar compte al Ple del Decret 1178/2023 de les delegacions genèriques als regidors i regidores municipals CIST2023000032
  00:10:03 1 Intervenció
3 Donar compte al Ple del Decret 1177/2023 de la designació dels membres i de la delegació de les competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local. CIST2023000035
  00:10:12 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple del Decret 1176/2023 de nomenament dels Tinents d'Alcalde CIST2023000036
  00:10:25 1 Intervenció
5 Donar compte al Ple del Decret 1182/2023 de nomenament de les presidències dels Patronats i Consells Municipals CIST2023000033
  00:10:32 1 Intervenció
6 Donar compte al Ple del Decret 1181/2023 de delegació de les celebracions dels matrimonis civils CIST2023000034
  00:10:41 1 Intervenció
7 Aprovar la creació de les Comissions informatives GORG2023000018
  00:10:54 3 Intervencions
8 Aprovar la periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació. GORG2023000016 9.- Aprovar les dedicacions i assistències dels Regidors GORG2023000021
  00:14:18 12 Intervencions
10 Aprovar les delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local GORG2023000020
  00:23:36 11 Intervencions
11 Aprovar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual d'aquest
  00:32:05 6 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:39:58 Sense intervencions