Sessió plenària ordinària dilluns 20 de març de 2023

Durada: 04:44:14
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:00:33 1 Intervenció
2 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de 24 i 27 de febrer i 6 de març de 2023 CIST2023000015
  00:00:41 1 Intervenció
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del 231/2023 al 463/2023
  00:00:56 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple dels nomenament i contractacions pel procediment de màxima urgència durant el mesos de desembre de 2022 i febrer de 2023 a l'Ajuntament del Vendrell GPER2023000221
  00:01:07 1 Intervenció
5 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per millorar la gestió de les baixes del professorat i ampliar els horaris d'accés a les instal·lacions de l'escola de música Pau Casals (EMMPAC) CIST2023000016
  00:01:25 28 Intervencions
6 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries sobre la suspensió del projecte de la recuperació dunar de les platges del Vendrell. CIST2023000020
  00:41:06 36 Intervencions
7 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem per sol·licitar el canvi d'ubicació del Festiuet 2023. CIST2023000017
  02:03:04 31 Intervencions
8 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem per ampliar l'habitatge social. CIST2023000018
  02:42:29 21 Intervencions