Sessió plenària ordinària dilluns 27 de febrer de 2023

Durada: 03:34:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:01:52 1 Intervenció
2 Donar compte al Ple de les actes de la JGL de les sessions de 23 i 30 de gener i 6,13 i 20 de febrer de 2023 CIST2023000009
  00:02:02 1 Intervenció
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia.
  00:02:15 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple de l'informe del 4t trimestre de 2022 de PMP i Morositat de l'ajuntament del Vendrell, Organismes Autònoms i Societats participades GTRE2023000027
  00:02:21 4 Intervencions
5 Donar compte al Ple de l'aprovació del Pla anual normatiu per a l'any 2023, aprovat per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2023. GCON2023000003
  00:04:03 1 Intervenció
6 Donar compte al Ple de l'aprovació del Pla anual de contractació per a l'any 2023, aprovat per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2023 GCON2023000002
  00:04:16 3 Intervencions
7 Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 01P/2023 GCOM2023000022
  00:05:01 21 Intervencions
8 Aprovar l'increment addicional de les retribucions de la LPGE 2023. GPER2023000126
  00:13:05 5 Intervencions
9 Inadmetre els recursos de reposició presentats per la senyora Sánchez Viso y el senyor Fernández Molina, contra l'aprovació de la RLT de data 20 de maig de 2022. GPER2023000131
  00:14:36 1 Intervenció
10 Inadmetre els recursos de resolució contra l'acord d'aprovació de la modificació de la RLT, de data 29 de novembre de 2022, presentats pel senyor Lopez Pizarro y la senyora Azeriouh. GPER2023000133
  00:14:57 24 Intervencions
11 Desestimar els recursos contra l'acord del Ple de la Corporació, celebrat el dia 29 de novembre de 2022, pel qual s'aprova la modificació de les RLT de l'Ajuntament del Vendrell i del Patronat Mpal. de l'Hospital Asil. GPER2023000132
  00:34:00 1 Intervenció
12 Designar el membre del grup municipal de Som Poble-ERC-AM a la fundació Deu Font GORG2023000003
  00:34:36 1 Intervenció
13 Aprovació de la delegació de facultats en materia de recaptació de l'entitat urbanística col·laboradora PLA DE MAR, a favor de la Diputació de Tarragona GREC2023000031
  00:34:48 3 Intervencions
14 Ratificar el pressupost 2023, aprovat per la Junta General de l'empresa EcoBP, SL i ratificat a la Junta de del Consell Comarcal del Baix Penedès relatiu a la gestió de residus a la comarca del Baix Penedès, així com de les mensualitats previstes per a l'Ajuntament del Vendrell GRES2023000004
  00:37:29 17 Intervencions
15 Aprovació de les propostes de la comissió del Nomenclator GCUL2023000011 16.- Aprovar les bases generals de la Festa de la Bicicleta. GFES2022000050
  00:48:51 29 Intervencions
17 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem per sol·licitar a Renfe i Adif que l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders passi a denominar-se "SANT VICENÇ DE CALDERS - COMA-RUGA CIST2023000012
  01:09:30 30 Intervencions
18. Proposta de resolució del grup municipal de Primàries per a la creació d'una Ordenança Municipal i l'impuls de promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica CIST2023000011
  01:30:13 22 Intervencions
19 Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya sobre les ocupacions conflictives del carrer dels Ocells de Coma-ruga CIST2023000010
  01:44:41 20 Intervencions
20 Moció presentada pel grup municipal de ERC-Som Poble- per avançar cap a la sanitat pública al Baix penedès. CIST2023000013
  02:18:07 20 Intervencions
21 Precs i preguntes.
  02:40:45 61 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:34:03 Sense intervencions