Sessió plenària ordinària dilluns 1 d'agost de 2022

Durada: 05:24:47
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
  00:06:26 21 Intervencions
2 Donar compte de les actes de Junta de Govern Local, dels dies 23 i 30 de maig i 7, 13, 20 i 27 de juny de 2022. 01082022 CIST2022000029.
  00:12:57 Sense intervencions
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia. DECRET228.
  00:13:15 Sense intervencions
4 Donar compte al Ple de la contractació laboral al Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim Salvador del Vendrell, al mes de juny del senyor Ismael Cordoba Aragon, GPER2022000256.
  00:13:27 Sense intervencions
5 Assabentar de l'aprovació per Junta de Govern Local celebrada el 11 de juliol de 2022 del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament del Vendrell amb els seus Annexos. GALC2022000046.
  00:13:40 4 Intervencions
6 Aprovar l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Vendrell i Roda de Berà, signada en data 16 de juny de 2022 pels seus respectius representants i per la representació de la Generalitat de Catalunya. GURB2022000094.
  00:21:36 8 Intervencions
7 Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana número 55 per regular l'ús d'estació de servei. GURB2022000919.
  00:27:00 23 Intervencions
8 Acordar presentar el municipi del Vendrell com a capitalitat de la Sardana per l'exercici
  00:42:25 19 Intervencions
9 Aprovar el nomenament de filla predilecta Maria Carme Cardó GCUL2022000188.
  00:51:38 13 Intervencions
10 Establir una dedicació exclusiva, a favor del Alcalde-President, senyor Kenneth Martínez Molina. GSEC2022000006.
  01:06:25 17 Intervencions
11 INCORPORACIÓ URGÈNCIA 1
  01:16:12 19 Intervencions
12 INCORPORACIÓ URGÈNCIA 2
  01:28:09 24 Intervencions
13 INCORPORACIÓ URGÈNCIA 3
  01:47:40 17 Intervencions
14 INCORPORACIÓ URGÈNCIA 4
  02:13:14 20 Intervencions
15 Proposta del grup municipal de Junts ple Vendrell per a posar en valor la concessió de la Creu de Sant Jordi a Maria Carme Cardó i Soler. CIST2022000027.
  02:32:08 1 Intervenció
16 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Primàries Catalunya i Podem El Vendrell, per tal que l'Ajuntament del Vendrell el dia posterior a la celebració d'aquest ple, doni les ordres oportunes per tal que es posi immediatament en funcionament la maquinària de neteja de les platges i es connecti l'aigua de les dutxes.
  02:32:23 47 Intervencions
17 Precs i preguntes.
  04:12:49 90 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  05:24:47 Sense intervencions