Sessió plenària ordinària dilluns 20 de juny de 2022

Durada: 01:57:37
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
  00:02:34 2 Intervencions
2 Donar compte de les actes de Junta de Govern Local, dels dies 2, 9 i 16 de maig de 2022. CIST2022000026.
  00:02:46 1 Intervenció
3 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia. DECRET227.
  00:03:10 1 Intervenció
4 Aprovació del calendari de festes locals de l'any 2023 GPER2022000160.
  00:03:35 12 Intervencions
5 Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya millors freqüències de pas, implementant un servei de Bus Exprés que connectin el Vendrell amb Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, via autopista. GURB2022000551.
  00:05:29 16 Intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:09:21 10 Intervencions
6 Proposta presenta pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar l'enjardinament de la finca situada a l'Av. Palfuriana, 110 CIST2022000025.
  00:12:43 19 Intervencions
7 Precs i preguntes
  00:44:57 54 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:09:13 Sense intervencions