Sessió plenària Extraordinària divendres 20 de maig de 2022

Durada: 01:45:53
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:12 11 Intervencions
1 Declaració de la urgència.
  00:05:52 13 Intervencions
2 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 03P/2022. GCOM2022000120.
  00:13:32 31 Intervencions
3 Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament del Vendrell per l'any 2022. GPER2022000152
  00:50:41 32 Intervencions
4 Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Vendrell, el Patronat Municipal de l'Hospital Asil del Santíssim Salvador i de la Fundació Pública Municipal Deu Font. GPER2022000155
  01:11:05 32 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:45:41 Sense intervencions