Sessió plenària ordinària dilluns 24 de gener de 2022

Durada: 04:07:38
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInici Inici
  00:05:56 3 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:09:30 1 Intervenció
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 20 i 27 de desembre de 2021 i 3, 10 i 17 de gener de 2022. CIST2022000001
  00:09:42 1 Intervenció
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:09:55 3 Intervencions
4 Declarar d'interès turístic la celebració d'un festival de música durant la primera setmana del mes d'agost - Festiuet 2022 - GFES2022000002.
  00:10:32 26 Intervencions
5 Aprovació de les Bases específiques per a la selecció de la imatge gràfica de la Festa Major del Vendrell GFES2022000001.
  00:32:59 12 Intervencions
6 Iniciar l'expedient per a la modificació de les Ordenances fiscals municipals per a l'exercici 2022 i constituir una Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte de les ordenances que es decideixin modificar GGTR2022000109.
  00:36:52 21 Intervencions
7 Revocar els acords de la Junta de Govern local de 23 d'abril de 2018 i 7 de desembre de 2020, relatius a la liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana amb referència IVT2018 0000001053. GJUC2021000004.
  00:55:06 13 Intervencions
8 Revocar l'acord de la Junta de Govern local de 23 de desembre de 2019, única i exclusivament en la part referent a l'aprovació de la liquidació definitiva amb referència ES 2019 0000000017, i l'acord de la Junta de Govern local de 8 de març de 2021. GJUC2021000019
  00:59:14 7 Intervencions
9 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per instar a l'Ajuntament del Vendrell per reforçar les actuacions de prevenció i erradicació de l'emergència habitacional CIST2022000004.
  01:02:17 32 Intervencions
10 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l'Ajuntament del Vendrell treballi amb les entitats bancàries per a millorar l'atenció que rep la gent gran. CIST2022000002.
  01:24:21 24 Intervencions
11 Moció presentada pels grups municipals de Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost. CIST2022000003.
  01:50:18 23 Intervencions
12 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per l'estudi de la gestió directa del servei d'atenció domiciliària.. CIST2022000005
  02:22:40 40 Intervencions
13 Precs i preguntes.
  02:54:30 55 Intervencions