Sessió plenària Extraordinària dimecres 29 de desembre de 2021

Durada: 01:57:37
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos1 Aprovació del Conveni de Delegació de Competència d'Exercici de Funcions en Matèria de Gestió de Sanejament en Alta i Depuració d'aigües residuals entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell. GAIG2021000003.
  00:00:00 7 Intervencions
2 Aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2021/1 de l'Ajuntament del Vendrell. GCOM2021000251.
  00:10:08 15 Intervencions
3 Aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2021/2 de l'Ajuntament i de l' expedient de reconeixement de crèdit 2021/1 del Patronat Municipal Deu Font. GCOM2021000361.
  01:13:26 9 Intervencions
4 Aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2021/3 de l'Ajuntament del Vendrell. GCOM2021000362.
  01:21:20 17 Intervencions