Sessió plenària ordinària dilluns 25 d'octubre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:10 3 Intervencions
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions de 27 de setembre i 13 d'octubre de 2021.
  00:01:29 1 Intervenció
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 27 de setembre, 4, 11 i 18 d'octubre de 2021. CIST2021000069
  00:01:41 1 Intervenció
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia. DECRET219.
  00:01:59 1 Intervenció
4 Aprovació de l'adhesió al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques dels plans d'acció contra el soroll. Àrea núm. 3 zona Est. Barcelona i Tarragona GURB2021000285.
  00:02:12 8 Intervencions
5 Aprovació inicial de l'expedient de Modificació de Crèdits 02P/2021 GCOM2021000290.
  00:08:19 15 Intervencions
6 Aprovació de la modificació puntual de l'annex de la policia local, de l'apartat de serveis extraordinaris, de l'Acord Regulador de les condicions del personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell 2009-2011. GPER2021000347.
  00:23:35 16 Intervencions
7 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre la construcció d'habitatge social al Vendrell. CIST2021000072.
  00:33:40 20 Intervencions
8 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per a la realització d'una diagnosi i establir un full de ruta per potenciar l'escola municipal de música Pau Casals (EMMPAC) i garantir l'accés a l'educació musical a tothom. CIST2021000073.
  00:53:53 16 Intervencions
9 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la redacció del projecte constructiu del parc del Botafoc. CIST2021000074.
  01:32:47 37 Intervencions
10 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per a què s'exclogui de ''l'Assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l'administració'', la defensa dels presumptes assetjadors sexuals. CIST2021000075.
  02:00:12 14 Intervencions
11 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que es redacti un projecte de renovació de la part més malmesa de la xarxa de distribució d'aigua i es presenti als fons Next Generation per obtenir-ne una subvenció que permeti fer les obres. CIST2021000076.
  02:41:21 15 Intervencions
12 Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat. CIST2021000071.
  03:14:21 9 Intervencions
13 Precs i preguntes.
  03:31:14 56 Intervencions