Sessió plenària ordinària dilluns 2 d'agost de 2021

Durada: 04:24:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosNo hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 28 de juny i 5 12 i 19 de juliol de 2021. CIST2021000052.
Assabentament de decrets de l'alcaldia.
Donar compte al Ple de la Corporació de les contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència de l'Ajuntament del Vendrell durant els mesos d'abril i juny de 2021 GPER2021000230.
Suspensió de llicències per l'ús d'estació de servei. GURB2021000200.
Iniciar l'expedient per designar i constituir una Comissió per redactar el Reglament d'organització i funcionament de Ràdio i Televisió El Vendrell. GALC2021000006.
Aprovació dels dies de Festa Local per a l'exercici 2022. GPER2021000228.
Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pels Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell i per les entitats Federació Xarxa Vendrellenca, els Amics de Josep Cañas i Òmnium Cultural del Baix Penedès, perquè l'Ajuntament de Vendrell formi part de la Fundació Josep Cañas per impulsar la seva obra. CIST2021000054.
Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre la pròrroga de la declaració del Municipi del Vendrell com àrea amb mercat d'habitatge Tens. CIST2021000055.
Proposta de resolució presentada pel grup municipal de som Poble-ERC-AM per la instal·lació de plataformes per a banyistes amb mobilitat reduïda a les platges del Vendrell. CIST2021000056.
Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que es convoqui una Junta de Portaveus en la que s'informi de la situació de la pandèmia. CIST2021000057.
Precs i preguntes.