Sessió plenària Extraordinària divendres 23 de juliol de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:13:56 1 Intervenció
1 Sol·licitud de modificació de les condicions financeres del préstec del FFEELL al Ministerio de Hacienda GTRE2021000084
  00:15:54 Sense intervencions
2 Acordar l'adopció de mesures necessàries per a donar compliment al pla d'ajust. GTRE2021000085
  00:15:55 Sense intervencions
3 Aprovar les condicions de modificació de l'operació de préstec a llarg termini formalitzada amb el FFEELL. GTRE2021000086
  00:15:56 32 Intervencions