Sessió plenària ordinària dilluns 28 de juny de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:14:59 3 Intervencions
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:16:38 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:16:41 Sense intervencions
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 31 de maig i 7, 14 i 21 de juny de 2021. CIST2021000044
  00:16:47 1 Intervenció
4 Sol·licitar pròrroga de qualificació com a zona turística a efectes d'horaris comercials del nostre municipi a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. GACT2021000031
  00:17:05 6 Intervencions
5 Aprovar inicialment l'inventari de camins del terme municipal del Vendrell. GMED2021000001
  00:19:40 13 Intervencions
6 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per de manar el cessament de l'activitat de zona blava en el solar del C/ Cerdanya 3-5 i 7-9. CIST2021000046
  00:33:23 38 Intervencions
7 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per avançar en el consens i l'aprovació del reglament de Festa Major. CIST2021000048
  01:18:58 17 Intervencions
8 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a calendarizar la impulsió del reglament de Participació Ciutadana. CIST2021000049
  02:06:15 11 Intervencions
9 Moció presentada pel grup municipal de PSC per la promoció de la salut mental i la prevenció del suïcidi. CIST2021000045
  02:17:17 16 Intervencions
10 Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal. CIST2021000047
  02:32:12 12 Intervencions
11 Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per manifestar la satisfacció de l'Ajuntament del Vendrell davant l'aprovació de l'informe de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en que es demana que els presoners polítics catalans siguin alliberats, que no es persegueixin més els exiliats i que s'acabi la repressió contra ex-alts càrrecs de la Generalitat i la condemna contra el president Torra
  02:43:57 15 Intervencions
12 Precs i preguntes.
  03:27:33 51 Intervencions