Sessió plenària Extraordinària dilluns 31 de maig de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos1 Ratificació de la urgència.
  00:04:43 7 Intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:08:17 1 Intervenció
2 Els grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell presenten proposta de resolució perquè l'Ajuntament del Vendrell demani al Ministerio de Transición Ecológica la reparació dels vicis ocults en la instal·lació de l'Estació de Bombeig de les Plaça de les Palmeres. CIST2021000039.
  00:10:32 31 Intervencions
3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell perquè es redacti un informe jurídic i un Pla de Manteniment sobre l'Estació de Bombeig de la Plaça de les Palmeres. CIST2021000040.
  00:55:29 21 Intervencions
4 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per reprovar l'actuació de la Regidora de Platges Bàrbara Peris. CIST2021000041.
  01:25:38 26 Intervencions