Sessió plenària ordinària dilluns 26 d'abril de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:01:43 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 22 de març i 7 d'abril de 2021
  00:01:48 1 Intervenció
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 22 i 29 de març i 5, 12 i 19 d'abril de 2021. CIST2021000024
  00:02:04 1 Intervenció
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:02:20 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple de l'aprovació d ela liquidació del pressupost 2020 i de les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades i dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. GCOM2021000102
  00:02:28 7 Intervencions
5 Esmenar l'apartat 1r i 2n de l'acord de ple de 28/09/2020, relatiu a l'inici del procediment per determinar la forma de gestió més eficient i sostenible del servei públic de neteja viària.
  00:11:56 29 Intervencions
6 Aprovar inicialment la modificació parcial de l'Ordenança municipal reguladora de terrasses. GACT2016000059
  00:45:59 21 Intervencions
7 Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament del Vendrell a la Central de Contractació de la Federación Española de Municipios y Provincias. GCON2021000048
  00:59:10 14 Intervencions
8 Aprovar DUPROCIM per tal de seguir amb el procediment d'homologació del document. GPCI2021000002
  01:05:46 26 Intervencions
9 Aprovar el text actualitzat del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Vendrell i la Comissió Central de Subministraments, en què s'estableixen les condicions de participació en el sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. GCON2021000053
  01:47:51 9 Intervencions
10 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació d'una comissió de memòria històrica a l'ajuntament de Vendrell . CIST2021000027
  01:50:01 20 Intervencions
11 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la implementació d'un sistema de lavabos públics. CIST2021000026
  02:02:08 14 Intervencions
12 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar que s'intensifiquin els treballs per acabar l'expedient a la major brevetat possible, i que dins l'any 2021 es presenti al Ple Municipal la proposta de declaració de Bé Cultural d'Interès Local. CIST2021000029
  02:14:18 24 Intervencions
13 Moció presentada pel grup municipal de PSC per preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal. CIST2021000025
  02:46:38 11 Intervencions
14 Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel
  03:01:21 19 Intervencions
15 Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre el Míldiu. CIST2021000028
  03:32:12 15 Intervencions
16 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell a favor de la Llei Trans Estatal. CIST2021000023
  03:42:59 16 Intervencions
17 Precs i preguntes.
  03:51:55 56 Intervencions