Sessió plenària Extraordinària dilluns 12 d'abril de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:18 1 Intervenció
1 Desestimar les al·legacions i aprovar definitivament les plantilles de personal i el pressupost general de la Corporació per l'exercici 2021 amb tots els seus annexes, el resum per capítols dels quals i per cadascun dels Organismes Autònoms. GCOM2021000086
  00:02:27 27 Intervencions