Sessió plenària ordinària dilluns 25 de gener de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:10 3 Intervencions
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions dels deis 24 i 29 de desembre de 2020.
  00:01:48 1 Intervenció
2 Donar compte al Ple, de les actes de Junta de Govern Local dels dies 28 de desembre de 2020 i 4, 11 i 18 de gener de 2021. CIST2021000001
  00:01:59 Sense intervencions
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:02:09 Sense intervencions
4 Aprovar inicialment el text del Reglament de prestacions d'urgència social. GSES2021000007
  00:02:15 19 Intervencions
5 Iniciar l'expedient per a l'aprovació del Reglament d'Adjudicació dels Habitatges en règim de lloguer social i/o assequible de l'Ajuntament del Vendrell i constituir una Comissió d'Estudi. GBHA2021000001
  00:16:22 28 Intervencions
6 Iniciar l'expedient per a la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de terrasses i constituir una Comissió d'Estudi. GACT2021000002
  00:32:03 15 Intervencions
7 Iniciar l'expedient per a la redacció de l'avantprojecte de l'ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i constituir una Comissió d'Estudi. GPLA2021000001
  00:36:38 38 Intervencions
8 Iniciar l'expedient per a la redacció del Reglament del pressupost participatiu 2021 i constitució d'una Comissió d'Estudi. GPAC2021000002
  00:56:28 32 Intervencions
9 Iniciar l'expedient per a la creació de la Comissió de seguiment i interpretació per a l'aprovació del reglament de segona activitat del col·lectiu de la policia local del Vendrell. GPER2021000019
  01:17:58 14 Intervencions
10 Iniciar l'expedient per a la Creació del Reglament de Teletreball i constituir una Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte del Reglament de Teletreball. GPER2021000020
  01:25:15 15 Intervencions
11 Iniciar l'expedient per a la modificació de les Ordenances fiscals municipals i constituir una Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte, expedient GGTR2021000078.
  01:31:10 28 Intervencions
12 Aprovar el Pla Anual Normatiu per a l'any 2021 GCON2020000172
  01:43:18 14 Intervencions
13 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre la situació de la contractació de l'obra del Pavelló d'esports del C.E. Vendrell. CIST2021000003
  01:54:58 40 Intervencions
14 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre fer un reglament regulador dels equipaments esportius de titularitat municipal. CIST2021000004
  03:00:21 15 Intervencions
15 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per confeccionar un pla de seguretat local. CIST2021000002
  03:10:21 16 Intervencions
16 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per que la regidora de Policia i Civisme de l'Ajuntament del Vendrell, convoqui la Comissió Municipal de Convivència i Civisme i presenti una proposta d'actuació de la seva regidoria, que signifiqui un cop de timó que restableixi la seguretat dels veïns del Vendrell. CIST2021000007
  03:24:57 24 Intervencions
17 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per que l'Ajuntament del Vendrell treballi intensament per negociar amb el Departament de Costes de l'Estat, un pla de caràcter plurianual que garanteixi el manteniment i la supervivència de la platja del Francàs, per tal que ja el proper estiu puguem tornar a gaudir-ne del seu ús. CIST2021000008
  03:51:42 43 Intervencions
18 Moció presentada pel grup municipal de PSC per posar el nom de ''Maria del Remei Esteban i Nin'' a la nova sala de premsa de l'Ajuntament del Vendrell. CIST2021000005
  04:50:48 8 Intervencions
19 Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per manifestar la satisfacció de l'Ajuntament del Vendrell pel reconeixement del dret a un judici just i a la presumpció d'innocència del Conseller Lluís Puig i al restabliment de l'honorabilitat d'Adrià Carrasco. CIST2021000006
  04:54:48 29 Intervencions
20 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per exigir al Departament d'Educació l'elaboració d'un estudi per a conèixer les necessitats de renovació d'aire de totes les escoles de Catalunya i implementar, en el cas que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius segons la normativa vigent.
  05:22:35 13 Intervencions
21 Precs i Preguntes.
  05:37:01 50 Intervencions