Sessió plenària Extraordinària i urgent dimarts 19 de gener de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión
  00:00:00 1 Intervenció
1 Ratificació de la urgència.
  00:02:06 2 Intervencions
2 Esmenar els annexos 17 i 18 de la Memòria de l'Ajuntament, als annexos 8 i 9 de la Memòria de la FP Deu Font del Vendrell i als annexos 11 i 12 de la Memòria del PM Hospital Asil del Vendrell, referits als indicadors financers, patrimonials i pressupostaris, en relació a la dada al nombre d'habitants i aprovar el Compte General de l'Entitat per a l'exercici de 2019 que inclou el de la Corporació, Organismes Autònoms, i empreses municipals El Vendrell Comunicació SLM. i Prosceni El Vendrell SLM. GCOM2021000012.
  00:03:38 21 Intervencions