Sessió plenària ordinària dilluns 26 d'octubre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:03:54 3 Intervencions
1 Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 28 de setembre i 15 d'octubre de 2020.
  00:06:32 1 Intervenció
2 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 28 de setembre i 5, 13 i 19 d'octubre de 2020. CIST2020000061
  00:06:47 1 Intervenció
3 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:07:01 1 Intervenció
4 Donar compte del decret de l'alcaldia número 2327, de data 29 de setembre de 2020, de delegació de la regidoria de Turisme a la regidora senyora Bàrbara M. Peris Selles. CIST2020000059
  00:07:12 1 Intervenció
5 Ratificar l'acord pres pel Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès sobre la incorporació de l'Annex 4 al Conveni Únic l'Ajuntament del Vendrell, el CCBP i l'empesa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès S.L., descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals, es prestaran els serveis de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels residus municipals, per la Recollida Selectiva mitjançant un sistema de recollida Porta a Porta als nuclis de Nou Vendrell, Sant Vicenç de Calders i Torreblanca. GRES2020000004
  00:07:29 24 Intervencions
6 Extingir l'actual acord d'adhesió al programa APROPA CULTURA amb l'Ajuntament del Vendrell. GCUL2020000036
  00:53:40 20 Intervencions
Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC, Primàries Catalunya i Podem el Vendrell relativa a l'edifici anomenat Tabaris. CIST2020000066
  01:11:03 33 Intervencions
8 Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la dignificació de fonts històriques de Vendrell. CIST2020000064
  02:49:25 31 Intervencions
9 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la formulació d'un conjunt de plans d'usos pels barris del Vendrell que reguli la relació teixit residencial - activitat. CIST2020000062
  03:35:04 17 Intervencions
10 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la creació i regulació d'un aparcament autoservei per a autocaravanes. CIST2020000063
  03:56:58 21 Intervencions
11 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per adreçar-se a l'Ajuntament de Santa Oliva per obtenir l'autorització per obrir el carrer de Sant Josep. CIST2020000067
  04:45:42 18 Intervencions
12 Moció presentada pel govern municipal per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi. GALC2020000017
  04:58:43 40 Intervencions
13 Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris. CIST2020000065
  06:05:37 18 Intervencions
14 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per la millora de l'accessibilitat i la seguretat de la zona del centre cívic l'estació. CIST2020000048
  06:19:07 38 Intervencions
15 Precs i preguntes.
  06:38:49 113 Intervencions