Sessió plenària ordinària dimarts 30 de juny de 2020

Durada: 05:40:23
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:03 1 Intervenció
3 Donar compte de l'expedient d'incorporació de romanents 2019-2020.
  00:02:29 1 Intervenció
4 Proposta d'aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2020/1 de l'Ajuntament.
  00:03:02 12 Intervencions
5 Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 01P/2020.
  00:10:42 21 Intervencions
6 Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
  00:56:01 22 Intervencions
7 Proposta presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell davant la mancança de llicència ambiental de l'Escola de Música Pau Casals.
  01:23:50 20 Intervencions
8 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per recuperar la presència d'arbres a la Plaça Vella.
  02:35:00 18 Intervencions
9 Proposta presentada pel grup municipal de Junts ple Vendrell per a garantir la preservació dels valors patrimonials i de paisatge urbà en el procés de reurbanització
  03:02:55 14 Intervencions
10 Moció presentada pel grup municipal del PSC per a l'adhesió de l'Ajuntament del Vendrell a la ''Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. MAI MÉS''
  03:19:05 16 Intervencions
11 Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM. Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell de suport a José Antonio Valverde Ramírez "Josant".
  03:31:22 9 Intervencions
12 Moció presentada pels grups municipals Som Poble-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per una única sanitat 100% pública, igual per a tothom, ni concertada ni diners públics a la privada. Només un sistema, només un conveni.
  03:40:51 17 Intervencions
13 Precs i preguntes.
  04:05:32 39 Intervencions