Sessió plenària ordinària dilluns 25 de maig de 2020

Durada: 06:42:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:06 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:02:18 1 Intervenció
2 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:02:25 1 Intervenció
3 Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del 1r trimestre de 2020.
  00:02:32 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple de la Corporació de les contractacions laborals pel procediment de màxima urgència previst en l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell, durant el mes d'abril de l'any 2020.
  00:02:41 4 Intervencions
5 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM i Primàries per la modificació del sistema de vot de les ordenances fiscals.
  00:04:52 22 Intervencions
6 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació d'una comissió per una revisió del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
  00:48:24 16 Intervencions
7 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a l'activació imminent de la taula de diàleg dirigida a la confecció del l pla de reactivació econòmica i social del Vendrell.
  01:04:01 16 Intervencions
8 Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a l'extensió de l'emissió dels espots gratuïts de comerços i empreses locals del Vendrell a Televisió El Vendrell.
  01:34:26 28 Intervencions
9 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de redactar el projecte del pont sobre la riera de la Bisbal.
  02:32:20 26 Intervencions
10 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per posar tots els recursos necessaris per tal d'obtenir la Llicència Ambiental de l'Escola de Música Pau Casals i les sales d'audicions.
  03:51:00 28 Intervencions
11 Moció de suport del govern de l'Ajuntament del Vendrell al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès.
  04:36:31 7 Intervencions
12 Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-Am, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell de suport a José Antonio Valverde Ramírez ''JOSANT''
  04:53:20 13 Intervencions
13 Precs i preguntes.
  05:16:13 43 Intervencions
Fi Fi
  06:20:16 Sense intervencions