Sessió plenària Extraordinària i urgent dissabte 2 de maig de 2020

Durada: 00:49:45
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:47 Sense intervencions
1 Aprovació del caràcter extraordinari i urgent del Ple.
  00:00:51 11 Intervencions
2 Acord per aixecar la suspensió del termini d'informació pública del pressupost de l'exercici del 2020 que es va anunciar al BOPT de 24 de febrer i en conseqüència continuar amb la tramitació del procediment d'aprovació dels Pressupost General i la Plantilla de Personal de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms.
  00:05:45 22 Intervencions