Sessió plenària Extraordinària dimarts 14 d'abril de 2020

Durada: 02:11:59
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos1 Aprovació del caràcter extraordinari i urgent del Ple.
  00:00:00 1 Intervenció
2 Donar compte de la pròrroga del pressupost de l'exercici 2019 per l'exercici 2020
  00:07:25 7 Intervencions
3 Donar compte de l'aprovació dels marcs pressupostaris a mig termini 2021- 2023.
  00:09:42 1 Intervenció
4 Aprovar el pressupost 2020, aprovat per la Junta General de l'empresa EcoBP, SL i ratificat a la Junta de del Consell Comarcal del Baix Penedès relatiu a la gestió de residus a la comarca del Baix Penedès, així com de les mensualitats previstes per a l'Ajuntament del Vendrell, de gener a desembre.
  00:12:08 18 Intervencions
5 Situació del municipi davant la pandèmia del Covid-19: salut pública, organització de l'administració municipal, atenció a les famílies i col·lectius més vulnerables, resposta ciutadana, impacte econòmic i conseqüències de la suspensió de les activitats no essencials i qualsevol altre aspecte a criteri dels grups municipals.
  00:34:27 23 Intervencions