Sessió plenària ordinària dilluns 17 de febrer de 2020

Durada: 05:26:33
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
  00:05:06 Sense intervencions
2 Assabentament de decrets de l'alcaldia.
  00:05:15 Sense intervencions
3 Donar compte de l'informe de morositat i Període Mitjà de Pagament 4t trimestre 2019.
  00:05:22 Sense intervencions
4 Aprovar l'expedient tramitat per declarar com a Bé Cultural d'Interès Local la Vil·la Casals - Museu Pau Casals, situat a l'avinguda Palfuriana número 67.
  00:05:36 8 Intervencions
5 Adherir-se a les addendes del conveni de col·laboració de data 10 de juny de 2010, subscrit entre el Consorci Localret i Telefònica de España, SAU, pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya, signades el 11 de juny de 2012 i 30 de març de 2015, respectivament.
  00:09:25 10 Intervencions
6 Adherir-se a la petició, de la presidenta de colles sardanistes, de la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per al senyor Joan Morros Jansà.
  00:14:00 6 Intervencions
7 Aprovar a nom de la senyora Margarita Sanjuan Mañé la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al c/ Estela, 14.
  00:16:17 Sense intervencions
8 Aprovar a nom de la senyora Dolores Sánchez Gómez la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al c/ Conflent, 10.
  00:16:25 Sense intervencions
9 Aprovar a nom de la senyora Eugenia Mestres Verge la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat a l'avda. Sant Joan de Déu, 16, subjectes a règim de comunicació.
  00:16:28 Sense intervencions
10 Aprovar a nom del senyor Jordi Jané Dols la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de l'immoble situat al c/ Barceloneta Alta, 12-16, subjectes a règim de comunicació.
  00:16:29 Sense intervencions
11 Aprovar inicialment el Pressupost de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms així com de les societats limitades, i aprovació de la plantilla i modificacions de la RLT corresponents a l'exercici 2020.
  00:16:42 24 Intervencions
12 Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM, per la creació de la figura del Síndic del ciutadà del Vendrell sota els principis de participació ciutadana.
  02:17:31 14 Intervencions
13 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar que s'arregli el paviment de la Rambla.
  02:25:39 20 Intervencions
14 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de coordinar i organitzar cursos de socorrisme per a joves.
  02:44:22 28 Intervencions
15 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per implementar mesures relacionades en els terminis de concessió d'obres majors.
  03:09:50 18 Intervencions
16 Moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.
  03:34:20 13 Intervencions
17 Precs i preguntes.
  03:41:44 60 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  05:15:37 Sense intervencions